Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok Realitnej kancelárie Expis real, spol. s r.o., so sídlom Miletičova 21,  821 09 Bratislava, IČO: 35 928 174 Spoločnosť  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 35464/B.

Adresa na uplatňovanie reklamácií: Expis real, spol. s r.o., so sídlom Miletičova 21,  821 09 Bratislava, E – Mail kontakt: info-ZVNC-expisreal.sk.

Reklamačný postup:

•   Spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku na služby poskytované ktorýmkoľvek z maklérov alebo obchodných partnerov pracujúcich pod značkou Expis real podať reklamáciu a to písomnou formou na hore uvedenú adresu Expis real. Reklamáciu je možné podať doporučeným listom písomne, alebo emailom na info-ZVNC-expisreal.sk, doručenie reklamácie však musí byť z danej adresy aj písomne potvrdené ako prijaté.

•   Realitná kancelária Expis real má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať do reklamačnej knihy (elektronického zoznamu reklamácií).

•   Reklamačný protokol je voľne stiahnuteľný na web stránke www.expisreal.sk. V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou, avšak reklamácia musí obsahovať všetky požadované body protokolu a to najmä: meno osoby, ktorá službu zabezpečovala, dátum a detailný opis reklamovanej služby.

 •  Realitná kancelária Expis real preverí situáciu a vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní, odo dňa jej prijatia. V prípade dodatočných otázok bude Expis real kontaktovať spotrebiteľa za účelom zistenia presných detailov dôvodov reklamácie.

•  Odpoveď spotrebiteľovi bude poslaná písomnou formou na emailovú adresu určenú spotrebiteľom či už mailovo, alebo písomne listom na adresu spotrebiteľa.

•   V prípade uznania chyby zo strany Expis real, bude spotrebiteľ písomne informovaný a Expis real zašle spotrebiteľovi návrh riešenia konkrétnej situácie. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za  služby sprostredkované ktorýmkoľvek z Expis real.

•   Všetky podklady, osobné údaje a podobne doručené centrále BOND Reality  podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

•   Reklamačný poriadok je záväzný pre každého obchodného partnera Expis real a nadobúda platnosť 1.1.2017.


Reklamačný protokol na stiahnutie.

 

 

Súrne hľadáme

pre našich klientov: garsónky, 1- 4 izbové byty a rodinné domy na predaj, alebo prenájom v Bratislave. 

Property management

Pre investorov: Služby spojené s investovaním do nehnuteľností. 
Posledná aktualizácia bola urobená dňa : 25.06.2024