Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Property Management

Služby investorom


Poskytujeme klientom, ktorí sa rozhodli zhodnotiť - investovať svoje voľné finančné prostriedky do nehnuteľností, možnosť komplexných služieb.

Sprostredkujeme Vám výber a kúpu vhodnej nehnuteľnosti (podľa Vašich vopred stanovených kritérií a požiadaviek) a následne zabezpečíme:

Dlhodobý prenájom Vašej nehnuteľnosti.


V rámci našich služieb poskytujeme:
 • Vypracovanie fotodokumentácie a popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky našim skúseným maklérom.
 • Inzercia Vašej nehnuteľnosti na internete a v špecializovaných realitných printových médiách.
 • Oslovenie klientov z vlastnej rozsiahlej databázy dopytu.
 • Ponuka nehnuteľnosti ostatným spolupracujúcim realitným kanceláriám.
 • Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych záujemcov o nehnuteľnosť Vám prideleným maklérom.
 • Komplexný právny servis:
  • vypracovanie všetkých druhov zmlúv potrebných k prenájmu Vašej nehnuteľnosti,
  • zaistíme potrebnú dokumentáciu pri prenájme Vašej nehnuteľnosti (list vlastníctva, prípadne ďalšie potrebné podklady).
 • Dohľad nad finančným vyrovnaním.
 • Záverečné protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.


Manažment apartmánov a bytov


Prevádzkové služby

Prevádzkové služby sú veľmi dôležité a spokojnosť nájomníka je najkľúčovejšia pri zhodnocovaní nehnuteľností, súvisiacom so ziskami investorov.

Ponúkané služby v tejto oblasti:
 • pravidelné kontrolovanie stavu nehnuteľnosti
 • riešenie technických a prevádzkových situácií a opráv (ceny a rozsah opráv sú vždy vopred schvaľované majiteľom)
 • komunikácia s nájomníkmi
 • zastupovanie majiteľov v neprítomnosti na potrebných jednaniach (domové schôdze, úrady)
 • prijímanie a vybavovanie poštových zásielok
 • komunikácia so správcovskou spoločnosťou
 • zabezpečenie upratovacieho servisu – po skončení príp. počas doby nájmu


Prenajímanie apartmánov a bytov

Pri vyhľadávaní podnájomníkov disponujeme vlastnou databázou a spolupracujeme s viacerými realitnými agentúrami. Dokážeme obsadiť uvoľnený byt v krátkom čase tak, aby bol čo najefektívnejšie využitý a v súlade s jeho investičným zámerom.

Ponúkané služby v tejto oblasti:
 • aktívne vyhľadávanie potenciálnych nájomníkov
 • výber vhodnej formy propagácie nehnuteľnosti
 • realizácia obhliadok
 • účasť pri preberaní a pri odovzdávaní nehnuteľnosti


Ekonomické a finančné služby

Našim klientom ponúkame kompletné riadenie finančných tokov súvisiacich s nájmom nehnuteľnosti a štvrťročné zasielanie prehľadov hospodárenia (zisku), kde sú zachytené všetky príjmy a výdavky z daného obdobia

Ponúkané služby v tejto oblasti:
 • kontrola a dodržiavanie záväzných termínov platieb (nájomné, energie, správcovská spoločnosť, iné.)
 • registrácia a komunikácia s príslušnými úradmi
 • štvrťročné zúčtovania a prevod ziskov
 • ročné účtovníctvo a podanie daňového priznania
 • zabezpečenie poistnej zmluvy


Právne služby

Všetky právne kroky, ktoré podnikáme sú konzultované s našimi právnikmi, tak aby boli v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.

Ponúkané služby v tejto oblasti:
 • právny servis pri koncipovaní a uzatváraní nájomných zmlúv
 • možnosť splnomocnenia na potrebné úkony vo Vašom mene
 • právna asistencia pri predaji nehnuteľnosti
 • iné notárske a právne služby súvisiace s manažmentom nehnuteľností
 • sledovanie zmien v zákonoch a predpisoch upravujúcich prenájom bytov


Doplnkové služby


Vďaka dlhoročnej spolupráci s našimi partermi v oblasti developerstva, architektúry a dizajnu vieme investorom ponúknuť aj doplnkové služby, ktoré súvisia s ich nehnuteľnosťami:Rekonštrukcia nehnuteľností

Kúpili ste nehnuteľnosť v pôvodnom stave, alebo vám nevyhovuje jej súčasný stav?

Naša spoločnosť vám ponúka komplexný servis od návrhu rekonštrukcie, až po samotnú realizáciu.Zariaďovanie interiérov

Investovali ste do holo bytu, nemáte kompletne zariadený byt, alebo jednoducho potrebujete oživiť váš interiér?

V spolupráci s mladým tímom dizajnérov zrealizujeme vaše požiadavky od návrhu, nákupu, prevozu až po inštaláciu nábytku a spotrebičov.Sprostredkovanie kúpy nehnuteľností

Chcete investovať do nehnuteľností v Bratislave za účelom čo najlepšieho využitia Vašich finančných prostriedkov?

Vďaka partnerom z oblasti developerstva vám rýchlo sprostredkujeme kúpu nehnuteľnosti, ktorou vaše peniaze najlepšie zhodnotíte.

Sprostredkovanie spätného odpredaja nehnuteľnosti


Ak sa rozhodnete, že už nechcete prenajímať svoju nehnuteľnosť a potrebujete ju čo najvýhodnejšie predať, naša spoločnosť vám poskytne komplexný servis:
 • sprostredkovanie predaja, t.j. nájdenie kupca Vašej nehnuteľnosti
 • komplexné právne služby spojené s predajom
 • vypracovanie Kúpnej zmluvy a Znaleckého posudku,
 • návrh zápisu do katastra
 • vypracovanie a podanie príslušného daňového priznania
 • ostatné administratívne úkony súvisiace s predajom nehnuteľností

Súrne hľadáme

pre našich klientov: garsónky, 1- 4 izbové byty a rodinné domy na predaj, alebo prenájom v Bratislave. 

Property management

Pre investorov: Služby spojené s investovaním do nehnuteľností. 
Posledná aktualizácia bola urobená dňa : 17.04.2024